skjg1.zoom-a.com
SK JALAN GURNEY 1
Jalan Gurney Satu
54000 Kuala Lumpur


 Telefon: +60326988475     Faksimile: +60326941946     Emel: skjg1@yahoo.com
| LAMAN RASMI SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN GURNEY (1) | BUKU PELAWAT | KATA ALU-ALUAN | SEJARAH | FALSAFAH PENDIDIKAN | LOGO SEKOLAH | VISI & MISI | DOA SEKOLAH | LAGU SEKOLAH | STAF GURU | STAF PEJABAT | PAUTAN | PROFIL | ALBUM GAMBAR | PELAN LOKASI | FALSAFAH SEKOLAH | ANALISIS UJIAN 1/2014 | TAHUN 5 | ANALISIS UJIAN 1/2014 | TAHUN 6 |

No title

UJIAN 1
ANALISIS MATA PELAJARAN BAGI SETIAP KELAS 
TAHUN 2014


BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

SEKOLAH : SK JALAN GURNEY 1
TAHUN / TINGKATAN : TAHUN 5
Bil
Kelas
Bil Calon
GRED A
GRED B
GRED C
GRED D
GRED E
Menguasai
GPMP
Daftar
Ambil
TH
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
CEMERLANG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
JAYA
22
22
0
0
0.00
1
4.55
20
90.91
1
4.55
0
0.00
21
95.45
3.00
3
MAJU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
WIBAWA
26
26
0
0
0.00
12
46.15
14
53.85
0
0.00
0
0.00
26
100.00
2.54
Jumlah
48
48
0
0
0.00
13
27.08
34
70.83
1
2.08
0
0.00
47
97.92
2.75


BAHASA MELAYU PENULISAN

SEKOLAH : SK JALAN GURNEY 1
TAHUN / TINGKATAN : TAHUN 5
Bil
Kelas
Bil Calon
GRED A
GRED B
GRED C
GRED D
GRED E
Menguasai
GPMP
Daftar
Ambil
TH
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
CEMERLANG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
JAYA
22
22
0
0
0.00
10
45.45
11
50.00
1
4.55
0
0.00
21
95.45
2.59
3
MAJU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
WIBAWA
26
26
0
14
53.85
9
34.62
3
11.54
0
0.00
0
0.00
26
100.00
1.58
Jumlah
48
48
0
14
29.17
19
39.58
14
29.17
1
2.08
0
0.00
47
97.92
2.04


BAHASA INGGERIS

SEKOLAH : SK JALAN GURNEY 1
TAHUN / TINGKATAN : TAHUN 5
Bil
Kelas
Bil Calon
GRED A
GRED B
GRED C
GRED D
GRED E
Menguasai
GPMP
Daftar
Ambil
TH
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
CEMERLANG
23
23
0
0
0.00
2
8.70
13
56.52
8
34.78
0
0.00
15
65.22
3.26
2
JAYA
22
22
0
0
0.00
6
27.27
11
50.00
5
22.73
0
0.00
17
77.27
2.95
3
MAJU
15
14
1
0
0.00
0
0.00
0
0.00
12
85.71
2
14.29
0
0.00
4.14
4
WIBAWA
26
26
0
3
11.54
10
38.46
13
50.00
0
0.00
0
0.00
26
100.00
2.38
Jumlah
86
85
1
3
3.53
18
21.18
37
43.53
25
29.41
2
2.35
58
68.24
3.06


MATEMATIK

SEKOLAH : SK JALAN GURNEY 1
TAHUN / TINGKATAN : TAHUN 5
Bil
Kelas
Bil Calon
GRED A
GRED B
GRED C
GRED D
GRED E
Menguasai
GPMP
Daftar
Ambil
TH
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
CEMERLANG
23
23
0
0
0.00
4
17.39
14
60.87
5
21.74
0
0.00
18
78.26
3.04
2
JAYA
22
22
0
2
9.09
10
45.45
8
36.36
2
9.09
0
0.00
20
90.91
2.45
3
MAJU
15
14
1
0
0.00
0
0.00
4
28.57
8
57.14
2
14.29
4
28.57
3.86
4
WIBAWA
26
26
0
10
38.46
15
57.69
1
3.85
0
0.00
0
0.00
26
100.00
1.65
Jumlah
86
85
1
12
14.12
29
34.12
27
31.76
15
17.65
2
2.35
68
80.00
2.60


SAINS

SEKOLAH : SK JALAN GURNEY 1
TAHUN / TINGKATAN : TAHUN 5
Bil
Kelas
Bil Calon
GRED A
GRED B
GRED C
GRED D
GRED E
Menguasai
GPMP
Daftar
Ambil
TH
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
CEMERLANG
23
23
0
0
0.00
2
8.70
16
69.57
5
21.74
0
0.00
18
78.26
3.13
2
JAYA
22
22
0
0
0.00
11
50.00
11
50.00
0
0.00
0
0.00
22
100.00
2.50
3
MAJU
15
15
0
0
0.00
0
0.00
1
6.67
11
73.33
3
20.00
1
6.67
4.13
4
WIBAWA
26
26
0
4
15.38
13
50.00
9
34.62
0
0.00
0
0.00
26
100.00
2.19
Jumlah
86
86
0
4
4.65
26
30.23
37
43.02
16
18.60
3
3.49
67
77.91
2.86

 

ANALISA MATA PELAJARAN TAHUN D5
UJIAN 1 TAHUN 2014
Bil
Mata Pelajaran
Bil Calon
A
B
C
D
E
Menguasai
Tidak
Menguasai
GPMP
Daftar
Ambil
TH
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1 BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
48
48
0
0
0.00
13
27.08
34
70.83
1
2.08
0
0.00
47
97.92
1
2.08
2.75
2 BAHASA MELAYU PENULISAN
48
48
0
14
29.17
19
39.58
14
29.17
1
2.08
0
0.00
47
97.92
1
2.08
2.04
3 BAHASA INGGERIS
86
85
1
3
3.53
18
21.18
37
43.53
25
29.41
2
2.35
58
68.24
27
31.76
3.06
4 MATEMATIK
86
85
1
12
14.12
29
34.12
27
31.76
15
17.65
2
2.35
68
80.00
17
20.00
2.60
5 SAINS
86
86
0
4
4.65
26
30.23
37
43.02
16
18.60
3
3.49
67
77.91
19
22.09
2.86
6 PENDIDIKAN ISLAM
85
84
1
14
16.67
30
35.71
31
36.90
8
9.52
1
1.19
75
89.29
9
10.71
2.43
7 PENDIDIKAN MORAL
1
1
0
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
100.00
0
0.00
0
0.00
1
100.00
4.00
8 BAHASA ARAB
48
48
0
34
70.83
7
14.58
6
12.50
1
2.08
0
0.00
47
97.92
1
2.08
1.46
JUMLAH (mengikut MP dikira GPS Sekolah)
354
352
2
33
9.38
105
29.83
149
42.33
58
16.48
7
1.99
287
81.53
65
18.47
2.72

 

 

SKJG1: Buat Bersungguh-sungguh - Do Your Best


Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: